CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Green ideas travelling across organizational boundaries

Ann-Charlotte Stenberg (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Building Research & Information Vol. 35 (2007), 5, p. 501-513.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-28.
CPL Pubid: 68747

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur