CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studies on the Complexation Behaviour of Thorium(IV). 1. Hydrolysis equilibria

Christian Ekberg (Institutionen för kärnkemi)
J. Solution Chem Vol. 29 (2000), 1, p. 63-85.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-27. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68721

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur