CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MINVAR and UNCCON, Computer Programs for Uncertainty Analysis of Solubility Calculations in Geological Systems

Christian Ekberg (Institutionen för kärnkemi) ; Allan Emrén (Institutionen för kärnkemi)
Computers and Geoscienses Vol. 26 (2000), 2, p. 121-246.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-27. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68720

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur