CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Uncertainties in solubility calculations aimed at a repository for spent nuclear fuel.

Christian Ekberg (Institutionen för kärnkemi) ; Allan Emrén (Institutionen för kärnkemi)
Proceedings of the PSAM 4 conference, 13-18 September, New York City Vol. 4 (1998), p. 2223-2228.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-02-27. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68719

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur