CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conceptual uncertainties in solubility calculations in groundwater systems: A calculation exercise

Christian Ekberg (Institutionen för kärnkemi) ; Allan Emrén (Institutionen för kärnkemi)
Radioactive Waste Management and Environmental Restoration Vol. 22 (2000), 3, p. 163-173.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-27. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68718

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur