CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Thermodynamic Model for the Calcium Silicate Hydrate Gel, Modelled as a Non-Ideal Binary Solid Solution

Christian Ekberg (Institutionen för kärnkemi)
Cement and Concrete Research Vol. 27 (1997), p. 11.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-27. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68717

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur