CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Effect of Mineral Variability on the Solubility of some Actinides: an Uncertainty Analysis

Christian Ekberg (Institutionen för kärnkemi) ; Allan Emrén (Institutionen för kärnkemi)
Mat. Res. Soc. Symp. Proc Vol. 465 (1996), p. 735.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-02-27. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68716

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur