CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Uncertainty analysis for some actinides under groundwater conditions

Christian Ekberg (Institutionen för kärnkemi)
Journal of Statistical Computation and Simulation Vol. 57 (1997), 1-4, p. 271-284.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-27. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68715

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur