CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finding and Correcting Calculation Errors in Phreeqe

Christian Ekberg (Institutionen för kärnkemi) ; Allan Emrén (Institutionen för kärnkemi)
4th Int. Conf. on the Chem. and Migr. Behaviour of Actinides and Fission Products in the Geosphere, Charleston, SC USA, Dec. 12-17, 1993, Oldenbourg Verlag, Munich, p. 739. (1994)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-02-27. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68713

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur