CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Journal of Lightwave Technology special issue on Polarization mode dispersion

Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Lynn Nelson ; Dipak Chowdhury
(2004)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: photonics, fiber optics, lightwave communicationsDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 6869

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur