CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organization of carbon black in laminates of cellulose and melamine-formaldehyde

Björn Voigt (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; D Rouxel ; D McQueen ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi)
Polymer Composites Vol. 26 (2005), 2, p. 144-151.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2010-07-20.
CPL Pubid: 6867

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur