CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of Aqueous Iodine in BWR Systems,

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
4th Int. Conf. on Nuclear and Radiochemistry, St. Malo (France) (1996)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2008-02-26.
CPL Pubid: 68669

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur