CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

. Studies of the Chemical Behavior of Element 106 with the Centrifuge System SISAK 3,

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Int. Conf. Actinides-93, Santa Fe (USA) (1993)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2008-02-26.
CPL Pubid: 68665

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur