CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studies of Exotic Nuclides Using the Fast Solvent Extraction Technique SISAK,

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
invited talk given at the Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI), Tokai (1990)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2008-02-26.
CPL Pubid: 68658

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur