CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investiga¬tion of short-lived fission products in the mass region A = 110 after fast chemical separation,

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
2nd Int. Conf. on Nuclear and Radiochemistry, Brighton (U.K.) 1988 (1988)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2008-02-26.
CPL Pubid: 68655

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur