CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evidence for Shape Coexistence in 111Rh

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
, Spring Meeting of the German Physical Society, Berlin (Germany) (1988)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2008-02-26.
CPL Pubid: 68654

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur