CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fast Radionuclide Separations using the SISAK Technique

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
First Int. Conf. on Separation Science and Technology, New York (USA) (1986)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2008-02-26.
CPL Pubid: 68648

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur