CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evidence for Shape Coexisten¬ce in 113,115Ag

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Spring meeting of the German Physical Society, München (1985)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2008-02-26.
CPL Pubid: 68646

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur