CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Neutron rich Nuclei in the Mass Region A=l00

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Verh. Dtsch. Phys. Ges (1982)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2008-02-26.
CPL Pubid: 68642

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur