CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phase Tran¬sition in Nuclear Shape in the A=l00 Region?

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Verh. Dtsch. Phys. Ges. Vol. 16 (1981), 6, p. 746.
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2008-02-26.
CPL Pubid: 68641

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur