CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Levels in 106Ru and 108Ru

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Verh. Dtsch. Phys. Ges. 3, 805 (1979)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2008-02-26.
CPL Pubid: 68639

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur