CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SISAK - A Technique for Fast On-line Radiochemical Separations

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
176th Am. Chem. Soc. Meeting, Miami Beach (USA) 1978 (1978)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2008-02-26.
CPL Pubid: 68638

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur