CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Speciation of Radionuclides, Preparation of Simulant Solutions, SX and Sorption Tests

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för kärnkemi) ; Jan-Olov Liljenzin (Institutionen för kärnkemi)
1999.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-02-26. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68629

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur