CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of the fast centrifuge system SISAK-3 for studying the chemical properties of rutherfordium (Rf, element 104)

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
1998. - 7 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-02-26.
CPL Pubid: 68626

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur