CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A liquid scintillation detector for on-line - and spontaneous fission measure¬ments

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
1994. - 14 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-02-26.
CPL Pubid: 68617

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur