CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Abtrennung des Zirkoniums mittels Lösungsmittelextraktion am SISAK3 System als Vorversuch zur Separation des Elements 104

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
1993.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-02-26.
CPL Pubid: 68614

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur