CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Leaching and diffusion of spent nuclear fuel into bentonite clay

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
1992.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-02-26.
CPL Pubid: 68612

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur