CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mitigating contractual hazards in public procurement: a study of Swedish local authorities

Fredrik Waara (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Construction Management and Economics (0144-6193). Vol. 26 (2008), 2, p. 137-145.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: contracting, procurement law, public sector, SwedenDenna post skapades 2008-02-26.
CPL Pubid: 68597

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Ekonomi och näringsliv
Förvaltningsrätt
Rättssociologi

Chalmers infrastruktur