CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Decay of 110Tc into levels of 110Ru

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
1988. - 12 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-02-25.
CPL Pubid: 68586

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur