CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of Subshell Closure on the Collectivity of 88Kr

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
1986. - 4-96 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-02-25.
CPL Pubid: 68584

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur