CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

-fördröjd spontan¬fission - ett nytt radioaktivt sönderfalls¬sätt?

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
1986.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-02-25.
CPL Pubid: 68582

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur