CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

-lives of Neutron-rich Ruthenium and Rhodium Isotopes

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
1986. - 7 s.
[Rapport]

IKMZ 86-1Denna post skapades 2008-02-25.
CPL Pubid: 68579

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur