CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kärnkemisk utbildning och forskning - insatser och behov

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi) ; Jan-Olov Liljenzin (Institutionen för kärnkemi) ; Jan Rydberg (Institutionen för kärnkemi)
1985.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-02-25.
CPL Pubid: 68574

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur