CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Light Actinide Yields from the Reaction of 136Xe with 244Pu

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
1985. - 94 s.
[Rapport]

ISSN 0174-0814Denna post skapades 2008-02-25.
CPL Pubid: 68573

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur