CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gamma-Ray Cascade Population of the 9-s 19/2- Isomer of I-133 Following Beta Decay of the 11/2- Isomer of Te-133m

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
1982. - 145 s.
[Rapport]

Ucar 10062-82/1Denna post skapades 2008-02-25.
CPL Pubid: 68562

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur