CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Properties of Neutron-rich Nuclei Studied by Fission Product

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
1980.
[Rapport]

University of California Report UCRL-83319Denna post skapades 2008-02-25.
CPL Pubid: 68560

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur