CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extraction properties of 6,6´-bis-(5,6-dipentyl-[1,2,4]triazin-3-yl)-[2,2´]bipyrinidyl (C5-BTBP)

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Solvent Extr. Ion. Exch (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68530

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur