CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inhibiting Radiolysis of BTP Molecules by Addition of Nitrobenzene

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Radiochim. Acta Vol. 94 (2006), 1, p. 1-4.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68529

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur