CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solvent Extraction and Ion Exchange in Radiochemistry

Gunnar Skarnemark (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
A. Vértes, S. Nagy and Z. Klencsár (eds.), Handbook of Nuclear Chemistry p. 213-226. (2003)
[Kapitel]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68528

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur