CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Liquid-scintillation detection of preseparated 257Rf with the SISAK system

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Nucl. Instrum. Methods in Physics Research Vol. A543 (2005), p. 509-516.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68527

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur