CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SISAK Liquid-Liquid Extraction Experiments with Preseparated 257Rf,

Gunnar Skarnemark (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
J. Nucl. Radiochem. Sciences 3, p. 121-124. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68526

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur