CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthesis and Biodistribution of 211At-Labeled, Biotinylated and Charge-Modified Poly-L-lysine: Evaluation fo Use as an Effector Molecule in Pretargeted Intraperitoneal Tumor Therapy

Gunnar Skarnemark (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
Bioconjugate Chem 13, p. 502-509. (2002)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68525

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi
Mikrobiologi inom det medicinska området
Kemi

Chalmers infrastruktur