CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A method for preparation and purification of 234Th

Gunnar Skarnemark (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
Appl. Rad. Isotopes 56, p. 681-684. (2002)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68524

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur