CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Determination of protonation constants of 2,2´:6´2´´-terpyridinefrom liquid-liquid distribution data

Gunnar Skarnemark (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
Proc. Int. Solvent Extraction Conference ISEC2002, Cape Town (2002 p. 549-554. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68523

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur