CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Digital Pulse Shape Analysis in Liquid Scintillation Measurements after Continuous Chemical Separations

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
LSC2001, Karlsruhe (May 2001 p. 19. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68520

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Fysik
Kemi

Chalmers infrastruktur