CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low-Energy Electron Emitters for Targeted Therapy of Small Tumors

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Acta Oncologica Vol. 40 (2001), 5, p. 602-608.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68519

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Fysik
Kemi
Fysiologi
Cell- och molekylärbiologi
Kemi

Chalmers infrastruktur