CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

85. G. Skarnemark, C. Ekberg, M. Johansson, R. Malmbeck, A. Ødegaard-Jensen, K. Eberhardt, A. Nähler, J.P. Omtvedt, N. Trautmann. SIMSISAK – A Method to Model Nuclide Transport in the SISAK

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research (2001)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68518

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur