CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A comparison of the extraction of carrier-free 176,177W and 99Mo with that of U, Th, Am, Cm, La, Ce, Tm, Yb, Lu and Hf into tri-n-octyl amine in toluene from nitric, phosphoric and sulphuric acid media

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Radiochim. Acta 89, p. 619-624. (2001)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68516

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur