CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A comparison of the extraction of carrier-free 176,177W and 99Mo with that of U, Th, Am, Cm, La, Ce, Tm, Yb, Lu and Hf into Aliquat-336 in toluene from nitric, phosphoric and sulphuric acid media

Gunnar Skarnemark (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
Radiochim. Acta 91, p. 351-355. (2003)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68514

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur