CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extraction of polonium from aqueous lactic acid solutions using dioctyl sulphide, Cyanex 272, Cyanex 301 or Cyanex 302 in toluene

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
J. Radioanal. Nucl. Chem. Vol. 250 (2001), 3, p. 473-476.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-21.
CPL Pubid: 68512

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur